Trelleborgsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i Trelleborgs kommun har i ett samarbetsprojekt tillsammans med Trelleborgs Hamn AB givit OPSIS AB i uppdrag att mäta luftkvaliteten på Hamngatan i Trelleborg. Mätningarna började den 1:e januari 2016 och sker i enlighet med Naturvårdsverkets miljökvalitetsnorm (NFS 2016:9) för gaserna kvävedioxid (NO2), Svaveldioxid (SO2) och partikelhalt i fraktionen PM10.

 

Resultaten av mätningarna går att se i nära realtid genom att välja parameter i menyn ovan.

 

För mer information om OPSIS AB, mätutrustningen och mätteknikerna vänligen gå vidare till informationssidan eller opsis.se.

Trelleborgsluft.se

Trelleborgsluft.se

Aktuell luftkvalitet vid Hamngatan i Trelleborg

Aktuell luftkvalitet i Trelleborg